Höger eller vänster?

Jag har blivit en allt mer velig människa som inte sällan gör korvkioskkön lång på grund av min obeslutsamma karaktär. Mosbricka brukar vara anledningen till att jag ställer mig i kön, men väl vid luckan känns baconburgaren precis lika tilltalande. Samma sak är det med mitt politiska tänkande. I grunden är jag “höger”, men när jag diskuterar med mig själv inser jag att mina tankar många gånger går åt vänster.

Politiskt kaos i regeringen och mitt huvud

När jag var ett par decennier yngre kändes min politiska inriktning enklare att ta på, jag visste på något sätt exakt hur jag tänkte och tyckte i olika aspekter. Det kändes också som att politiken rent generellt var enklare att välja; antingen gick man vänster eller höger. Idag känns allt mer diffust, även om saker och ting till mycket är betydligt mer konkreta idag. Om vi utgår från Sverige vet vi tydligare idag vilka som är de stora problemen i samhället och vi har en god uppfattning om hur det går för vårt land på den internationella scenen. Men det är definitivt inte enklare att välja färdriktning idag än förr.

Jag har personligen blivit mer politiskt förvirrad under det senaste halvåret. Ett Sverige utan regering och med partier som lite för ofta svävar mellan åsikter gör mig ingen direkt tjänst när det kommer till att välja höger eller vänster.

Spelar det någon roll?

Samtidigt som jag reflekterar över att jag idag inte känner mig lika bekväm i att välja höger eller vänster slår det mig att det faktiskt inte spelar någon roll. Jag behöver ju inte krasst bestämma politisk färdriktning. Det handlar ju om att skapa mig en bild av samhället och världen i övrigt och om jag gör detta bäst genom att bolla mina höger- och vänstertankar med varandra. So let it be!