Mitten av vad?

Jag är så otroligt trött på den här politiska uppdelningen i vänster och höger. Vänster-högerskalan är enligt mig fördummande och gör att man fastnar i gamla föreställningar om hur problem ska lösas. Om man delar in all politik i vänster och höger så låser man in alla föreställningar om vad politik kan vara i ett spektrum som sträcker sig från kommunism till nazism. Varför skulle vi vilja ha politik någonstans inom det spektrumet? Politiska partier som säger sig vara i mitten… I mitten av vad? Är ni då lite nazister och lite kommunister eller? Nej bort med allt vad vänster-högerskalan heter.

Vänster-högerskalan är ett fenomen som från början kommer från hur franska politiker satt i parlamentet under tiden för franska revolutionen, där revolutionärerna satt till vänster och de konservativa till höger. Sedan dess har vi i västvärlden låst oss fast i en väldigt begränsad uppfattning om vad politik kan vara, och alla nya partier benämner sig efter någon vänster eller högerideologi, eller någon sorts blandning. Hur ska man då kunna vara nytänkande kan man fråga sig? Vad vi behöver är politiker som är pragmatiska och som skiter blanka fan i om ett beslut kan anses vara höger eller vänster. Huvudsaken är att beslutet är så bra som möjligt för så många som möjligt.

Om man tänker på det så här va. Tänk om man inom vetenskapen hade delat upp alla sätt att tänka på i en skala från vänster till höger där det finns en yttersta gräns på båda sidor. Hur långt hade man då kommit? Man hade stängt in sin kreativitet i ett litet rum och man hade troligen aldrig kunnat lista ut alla de tekniska bekvämligheter som vi idag har blivit vana vid. Vi måste helt enkelt sluta stänga in vår kreativitet i en skala, och fråga oss nästa gång ett parti säger att de är i mitten: i mitten av vad, exakt?